SØGES: Bæredygtige CEOs og bestyrelser – fem tegn på, at de er det

”At integrere bæredygtighed i virksomhedens forretningsstrategi bliver afgørende for dens succes i fremtiden.”

Det svarede 92% af 1.000 adspurgte topledere sidste år i en global undersøgelse lavet af Accenture og UN Global Compact. Siden er en global sundhedskrise kommet til, samfundsværdier forandret, økonomisk og politisk instabilitet øget, klimaforandringer tiltaget, biodiversiteten faldet og social ulighed steget.

Det er bæredygtighedsagendaen ikke blevet mindre af. Tværtimod. Den er blevet tydeligere og endnu mere presserende.

Det stiller flere og nye krav fra kunder, medarbejdere, leverandører og investorer til ikke bare virksomhedens forretningsmodel og strategi, men især til den øverste ledelse.

For har den de rette kompetencer? Har den det mindset, der skal til?

Holdning vs. handling

Samme undersøgelse viste nemlig, at mens kun 48% af de adspurgte faktisk var i gang med at integrere bæredygtighed i forretningsstrategien, var det kun 21%, der mente, at virksomhederne reelt bidrog til at opfylde FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Afstanden mellem holdning og handling er med andre ord til at få øje på.

Men hvad er det så, der kendetegner de ledere, hvor det de tænker, siger og gør er synkroniseret? Som med succes har formået at føre deres organisationer gennem den forandring det er at integrere bæredygtighed i forretningsstrategien – til gavn for både virksomheden, mennesker og planeten?

Svaret forsøger UN Global Compact at give i en undersøgelse af 55 globale topledere. En gruppe, der bl.a. tæller Grundfos’ CEO, Mads Nipper og Siemens’ bestyrelsesformand, Jim Hagemann Snabe, og som består af ledere, der alle er bannerførere for den bæredygtige agenda og har opnået kommerciel succes med det i deres virksomheder.

5 tegn på en bæredygtig leder

I undersøgelsen bliver gruppen bl.a. sammenlignet med en kontrolgruppe på 50 CEOs fra globale Fortune 500-virksomheder med lave placeringer i diverse bæredygtighedsindex – og på særligt 5 punkter adskiller de 55 topledere sig væsentligt:

 1. Har et bæredygtigt mindset
  De er drevet af formål, værdier og en overbevisning om, at det at drive virksomhed ikke udelukkende er en kommerciel aktivitet, der er adskilt fra den kontekst, de er en del af, men at det skal ske under hensyntagen til det samfund og den verden, virksomheden opererer i.
 2. Tænker systemisk på flere niveauer
  De ved, at de systemiske udfordringer virksomheder og verden står overfor ikke kan løses af en enkelt virksomhed eller industri, men at både økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssig bæredygtighed kræver samarbejde på tværs af virksomheder, videnskab, organisationer og regeringer. Samtidig evner de at skære igennem kompleksiteten og udnytte de muligheder, som udfordringerne skaber.
 3. Inddrager interessenter
  Med naturlig nysgerrighed inddrager, involverer og søger de aktivt at forstå deres interessenters forskellige holdninger og synspunkter, når beslutninger skal tages og udføres. Det gælder medarbejdere, kunder, leverandører, investorer, politikere og lokalsamfund. Ikke kun ejere og aktionærer. De ved, at det er afgørende for at skabe bæredygtig forandring og transformation.
 4. Udfordrer og skaber innovation
  De har modet til at udfordre det bestående og gøre det, der skal til for at udvikle de innovative løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig udvikling – både økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt.
 5. Holder fast i det lange sigte
  De tænker og handler langsigtet. De opstiller modige mål, sætter handling bag og laver de investeringer, der skal til for at nå dem. Og de tør holde fast – også når der er tilbageslag eller skal tages beslutninger, som ikke er populære hos mere kortsigtede interessenter.

Kun fire procent

Det er ikke svært at blive imponeret over de 55 topledere. Men spørgsmålet er, hvor mange ledere der i virkeligheden har det mindset og de kompetencer, der skal til for at drive den nødvendige forandring og transformation. Der er brug for dem.

Undersøgelsen viser nemlig, at det at have et bæredygtigt mindset og at have erfaring med bæredygtighed i en forretningsstrategisk kontekst kun i meget lav grad bliver efterspurgt, når der rekrutteres ledere til poster i de øverste ledelseslag.  I kun 4% af 4.000 gennemgåede stillingsbeskrivelser var det blevet nævnt som krav.

Det er tankevækkende.

For til syvende og sidst er det er den øverste ledelse, der har det ultimative ansvar for virksomhedens fremtid og succes. Eller mangel på samme.

Kender du en bæredygtig leder? Måske du er det?

“I am 100 per cent convinced that the companies that don’t take a full stakeholder approach – creating value for all stakeholders, not just shareholders – won’t be competitive and won’t exist. The CEOs who don’t take their companies on a more sustainable path aren’t living up to their professional obligations.”

Mads Nipper, CEO, Grundfos
Scroll til toppen