Der er tegn på et nyt mindset. Og det skal være bæredygtigt.

Der er virkelig gode tegn på, at et nyt mindset – eller rettere forståelsen for behovet for det – er ved at brede sig blandt danske virksomhedsledere.

Det viste fx også VL Døgnet 2022, hvor der under overskriften “Sustainable Leadership” blev taget hul på netop det som en grundlæggende forudsætning for at lykkes med bæredygtighed.

Men hvad vil det egentlig sige at have et bæredygtigt mindset?

Og hvad kendetegner de ledere, som lykkes med at gøre bæredygtighed til forretning? Vel at mærke på en måde, som gavner virksomheden, mennesker og planeten?

Det skrev jeg om for et par år siden i forbindelse med en rapport, hvor Accenture i samarbejde med UN Global Compact undersøgte 55 topledere, som var lykkedes med netop det. Og det, der var særligt kendetegnende for dem i forhold til kontrolgruppen, var, at de:

  1. Har et bæredygtigt mindset.
  2. Tænker systemisk på flere plan.
  3. Inddrager interessenter.
  4. Tør udfordre og innovere.
  5. Har det lange sigte for øje.

I samme rapport havde man også undersøgt, hvor meget de fem karakteristika egentlig blev efterspurgt, når virksomheder skulle rekruttere nye CEOs eller medlemmer til bestyrelsen. Og det interessante her var, at det var kun sket i 4% af 4000 stillingsbeskrivelser, som man havde gennemgået.

Nu er der jo sket meget de seneste 2 år, så mon ikke, at det vil være egenskaber og kompetencer, der kommer i endnu højere kurs fremover?

Det er jeg slet ikke i tvivl om.

PS: Du kan læse mere om de 5 karakteristika og finde rapporten her

Scroll til toppen